Information

Vanding

Spørgsmål: O-ringene på mine slangefittings er bortkommet/slidte. Hvor kan jeg få nye?
Svar: Disse kan købes som reservedele i detailbutikker art.nr 21-2299. Pakken indeholder 6 O-ringe.


Spørgsmål: Min slangerulle er utæt fra indløbet. Kan dette blive erstattet?
Svar: Ja, nyt indløb kan bestilles hos kundeservice eller købes i web-shoppen.


Spørgsmål: Jeg har forlagt instruktionerne for min slangerulle. Kan jeg få en ny instruktion?
Svar: Du kan få en ny brugervejledning ved at downloade den fra Hozelocks hjemmeside www.hozelock.dk under "kundeservice".


Spørgsmål: Min slangerulle er utæt på den modsatte side af håndtaget, hvor det korte stykke slange forbinder rullen. Kan jeg købe en ny connector?
Svar: Ja, nyt indløb art.nr 21-2169 kan bestilles hos kundeservice eller købes i web-shoppen.


Spørgsmål: Hvor kan jeg købe en ekstra vægbeslag til min vægmonterede slangerulle?
Svar: Vægbeslag kan bestilles hos kundeservice eller købes i web-shoppen.


Spørgsmål: Der er ingen vand kommer ud af min slange.
Svar: Kontroller at du har sprøjtepistol, sprinkler eller ligende på enden af vand-stop koblingen. Hvis ikke, vil vandet ikke komme ud.


Havedam

Spørgsmål: Hvad er et Dam Filter System?
Svar: Der er et system til at holde din havedam ren, klar og sund via filtrering og UV-belysning. Et havedamsfilter system består af tre hovedpunkter:
- Filter - filteret fungerer på to måder; mekanisk og biologisk. Ved mekanisk filtering fjernes de faste partikler, der gør vandet grumset. Biologisk filtrering fjerner de forurenende stoffer, der kan være skadelige for fisk.
- UV-belysning - en ultraviolet pære klumper algerne, der forårsager grønt vand, sammen, så skumfilteret kan derefter fjerne dem.
- Pumpe - en solid håndteringspumpe vil pumpe beskidt vand til UV-renser og filter. Bevægelsen af vand vil også tilføre oxygen i vandet, hvilket er nødvendigt for både fisk og de gavnlige bakterier i dammen.


Spørgsmål: Hvordan installerer jeg mit filter system?
Svar: For at få det mest optimale ud af dit filtersystem skal pumpen placeres på bunden af dammen på det dybeste sted og så langt væk som muligt fra, hvor vandet vender tilbage til dammen. UV-renseren og filteret er placeret sammen ved kanten af dammen tilsluttet med den størst mulige dimention af slange for sikre en god strømningshastighed. Damvand pumpes (via pumpen) til filteret og UV-renseren og derefter vender vandet ved hjælp af tyngdekraften tilbage til bassinet.


Spørgsmål: Hvilket filter / UV-renser / Pumpe skal jeg bruge?
Svar: Den afgørende faktor for at vælge, hvilket udstyr du skal bruge, er størrelsen af havedammen.
Den første ting at gøre, er at beregne dette ved hjælp af følgende formel:
Gennemsnitlig længde (m) x gennemsigtlig bredde (m) x gennemsigtlig dybde (m) x 1000 = havedam volumen i liter.
Tilføj 25%, hvis damdybden er mindre end gennemsnitligt 70cm. Tilføj yderligere 25%, hvis dammen er i sollys en del af dagen.
Det tal, du får frem, er størrelsen på det filter, du skal kigge efter. F.eks hvis svaret, du kommer frem til, er 5500, skal du vælge et filter med denne kapacitet. Hvis størrelsen af din dam ligger mellem 2 filterstørrelser så vælg altid den større størrelse, da det er bedre at overfiltrere end underfiltrere. Pumpen, som skal passe til filtret er som hovedregel vurderet til ca halv størrelse af den fysiske damvolumen (ikke valgt filterstørrelse), hvilket betyder, at mindst halvdelen af dammen er filtreret hver time.